Rekenen

Rekenen

Goed kunnen rekenen is belangrijk. Hoeveel korting krijg ik op deze broek, hoeveel gram meel moet ik afwegen en hoe lang heb ik nog voor de trein vertrekt? Dit zijn zomaar een aantal vragen waarbij je rekenen nodig hebt om het antwoord te vinden.

Het is dus belangrijk binnen je onderwijs voldoende aandacht te besteden aan de rekenontwikkeling van kinderen. De meeste scholen gebruiken hiervoor een methode. Soms is dit niet voldoende en heeft een kind extra oefening òf juist extra uitdaging nodig. Je gaat dan op zoek naar aanvullend materiaal.

Wij hebben een ruim aanbod aan aanvullend materiaal op het gebied van rekenen. We hebben materialen die alle onderdelen van rekenen behandelen zoals de Blokboeken, maar we hebben ook materialen die een bepaald onderdeel van het rekenen oefenen, zoals de Kerndoeltrainers Klokkijken & Kalender.

Vakgebied Rekenen | Kinheim

De materialen zijn zeer geschikt voor het zelfstandig werken. Kinderen kunnen er vaak direct of na een korte instructie mee aan de slag. Alle materialen zijn op verschillende niveaus en los te bestellen. Je kunt zo iedere leerling dat geven waar hij of zij aan toe is.

De materialen kenmerken zich verder door een rustige en overzichtelijke uitstraling.

Tenslotte zijn de materialen ontwikkeld door mensen met ervaring in het onderwijs. Zij weten precies waar het onderwijs behoefte aan heeft.

Bekijk hieronder meer informatie over de beschikbare reeksen, of ga direct naar de shop om alle leermiddelen binnen Rekenen te zien.

Reeksen binnen vakgebied Rekenen

Blokboek Rekenen

In de reeks Blokboek Rekenen wordt volop aandacht besteed aan het trainen van technische rekenvaardigheden, automatiseren en memoriseren. Verschillende rekenstrategieën komen ruimschoots aan bod. De blokboeken zijn overzichtelijk opgebouwd met een ruime, rustige opmaak. Het eerste deel voor groep 3 is vrolijk geïllustreerd, waarbij op een speelse manier kennis gemaakt wordt met rekentaal en rekenkundige bewerkingen. Vanaf deel 4 wordt er vooral aandacht besteed aan het memoriseren en automatiseren van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Daarnaast komen tijd, geld en meten aan bod. In deel 6 worden breuken en het cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen geïntroduceerd. Vanaf deel 7 wordt het delen van grote getallen geoefend met behulp van de staartdeling.

Blokboeken Rekenen

Blokboek Redactiesommen

Om rekenvraagstukken goed op te lossen moet je ze goed kunnen lezen en de juiste rekenrelaties kunnen leggen. Precies deze vaardigheden leren leerlingen in de serie Redactiesommen die naast elke gangbare rekenmethode gebruikt kan worden, individueel of in groepen. De grappig geïllustreerde blokboeken zijn zelfcontrolerend waardoor ze zeer geschikt zijn voor zelfstandig werken of als voorbereiding van de Cito eindtoets. Afhankelijk van het niveau hebben de sommen betrekking op getalbegrip, bewerkingen, meten, tijd en geld, omtrek, oppervlakte en inhoud, procenten en verhoudingen.

Proefpakket Breintrein Eureka

Breintrein Eureka

Breintrein Eureka is de jongste variant van de Logische Breinbrekers waarmee leerlingen die meer uitdaging nodig hebben aan de slag kunnen. Het voordeel van Breintrein Eureka is dat de delen flexibel ingezet kunnen worden. Hoogbegaafde leerlingen werken er al vroeg mee, andere leerlingen beginnen op het moment dat ze er aan toe zijn. Slimme kleuters uit groep 1 en 2 kunnen in het eerste deel al werken omdat er heldere en duidelijke symbolen gebruikt worden. Daarnaast zijn de opdrachtteksten eenvoudig gehouden, zodat deze eventueel zelf gelezen kunnen worden. De delen 2 en 3 bouwen hierop voort en zijn vanaf die groepen in te zetten.

Breuken & Verhoudingen

In de zorgvuldig opgebouwde lesstof van Breuken & Verhoudingen worden gewone breuken, decimale breuken en procenten uitgelegd, en wordt er een heldere uitleg gegeven van alle onderwerpen die te maken hebben met verhoudingen. Er is veel aandacht voor de vier hoofdbewerkingen van zowel de gewone breuken als de decimale breuken. Bij de behandeling van gewone breuken wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen zoals opgedeelde cirkels en allerlei leuke illustraties die de stof inzichtelijk maken. Bij Verhoudingen komen onder meer aan de orde: coördinaten, ruimtelijke ordening, grafieken, graden en cirkels, het gemiddelde, de kenmerken van deelbaarheid, de volgorde van bewerkingen en de windstreken.  De pagina’s staan vol oefeningen, vraagstukjes en afwisselende activiteiten zoals knippen en plakken. Na elke nieuw behandelde bewerking wordt alle eerder behandelde stof herhaald.

Kerndoeltrainer Geld & Geldzaken

De Kerndoeltrainer Geld & Geldzaken richt zich op het rekenen met bedragen, maar ook op allerlei zaken die te maken hebben met het omgaan met geld, zoals geld lenen en sparen. Kerndoel 33 vormt het uitgangspunt van deze serie waarbij wij dit kerndoel hebben uitgewerkt in concrete leerdoelen per niveau, die elk een deelgebied van de leerlijn omvatten. Bijna ieder deelgebied begint met een uitlegpagina met verduidelijkende afbeeldingen. Na het oefenen met de betekenis van de verschillende munten en biljetten wordt vervolgens met concrete en betekenisvolle opdrachten het rekenen en omgaan met geld verder geoefend. Achterin staat een overzicht van de gehele leerlijn.

Kerndoeltrainer Getallen & Getalrelaties

De Kerndoeltrainer Getallen & Getalrelaties helpt je verder om de juiste oefening te vinden voor het specifieke probleem waarmee je leerling zit. Elk deel behandelt namelijk een bepaald niveau van de leerlijn getallen en getalrelaties en op basis van je analyses kun je gerichte oefeningen aanbieden die je leerling op dat moment nodig heeft. Heeft je leerling op verschillende onderdelen uitval? Geen probleem, want het maakt niet uit op welk niveau je leerling begint. Er kan van leerprobleem naar leerprobleem gesprongen worden, want alle leerdoelen van de gehele leerlijn staan in elk deel overzichtelijk opgesomd. Deze Kerndoeltrainer omvat alleen oefeningen rond de getallen en sluit goed aan bij kerndoel 26. We hebben dit kerndoel in concrete leerdoelen per niveau uitgewerkt, die elk een deelgebied van de leerlijn behandelt.

Kerndoeltrainer Klokkijken & Kalender lezen

De Kerndoeltrainer Klokkijken & Kalender lezen richt zich op uren, kwartieren, minuten en seconden, maar ook op dagen, weken, maanden, jaren, eeuwen en zelfs millennia. De verschillende tijdseenheden worden verkend, herkend en begrepen, zodat er mee gerekend kan worden en het tijdsbegrip wordt ontwikkeld. De kerndoelen 33 en 51 vormen het uitgangspunt van deze serie waarbij wij dit kerndoel hebben uitgewerkt in concrete leerdoelen per niveau, die elk een deelgebied van de leerlijn omvatten. Een aantal deelgebieden beginnen met een uitlegpagina met verduidelijkende afbeeldingen. Achterin staat een overzicht van de gehele leerlijn.

Kerndoeltrainer Meten & Meetkunde

De Kerndoeltrainer Meten & Meetkunde richt zich eerst op het aflezen van de verschillende maateenheden en het toepassen van deze maateenheden in verschillende contexten. Kerndoel 33 vormt het uitgangspunt van deze serie waarbij wij dit kerndoel hebben uitgewerkt in concrete leerdoelen per niveau, die elk een deelgebied van de leerlijn omvatten. Bijna ieder deelgebied begint met een uitlegpagina met verduidelijkende afbeeldingen. Na het oefenen met de verschillende lengte-, inhouds- en gewichtsmaten, worden deze maateenheden gebruikt in concrete en betekenisvolle opdrachten rond omtrek, oppervlakte en inhoud. Tot slot wordt geoefend met symmetrie, platte en ruimtelijke vormen, alsmede met plaatsbepaling en oriëntatie in verschillende omgevingen.

Kerndoeltrainer Optellen & Aftrekken

De Kerndoeltrainer Optellen & Aftrekken richt zich op de basishandelingen van het rekenen; aantallen komen erbij of gaan eraf. Kerndoelen 27, 29 en 30 vormen het uitgangspunt van deze serie waarbij wij de kerndoelen hebben uitgewerkt in concrete leerdoelen per niveau, die een deelgebied van de leerlijn omvatten. Elk deel behandelt een bepaald niveau van de leerlijn optellen en aftrekken en op basis van je analyses kun je gerichte oefeningen aanbieden die je leerling op dat moment nodig heeft.  Uiteindelijk gaat het erom de handelingen snel uit te voeren, waardoor ingewikkelde berekeningen minder tijd zullen kosten.

Kerndoeltrainer Vermenigvuldigen & Delen

De Kerndoeltrainer Vermenigvuldigen & Delen richt zich op de tafels en deeltafels, en alle handelingen die daarbij komen kijken. Kerndoelen 27, 28, 29 en 30 vormen het uitgangspunt van deze serie waarbij wij de kerndoelen hebben uitgewerkt in concrete leerdoelen per niveau, die elk een deelgebied van de leerlijn omvatten. Met concrete en betekenisvolle opdrachten wordt stap voor stap naar de abstracte tafels toegewerkt. Ook allerlei handige strategieën worden hierbij niet vergeten. Uiteindelijk gaat het er om de handelingen snel uit te voeren waardoor ingewikkelde berekeningen minder tijd zullen kosten.

Proefpakket Leuk Rekenen

Leuk Rekenen

Leuk Rekenen is een serie uitdagende rekenpuzzels voor een (nog) groter rekeninzicht en is geschikt voor alle groepen. De ondertitel 'Met kruisjes getallen bedekken' verwijst naar de gebruikte werkvorm, die in elk boek wordt toegelicht. Uit een transparant vel dat in de boeken zit, knippen leerlingen kruisjes waarmee ze uitkomsten in de hokjes van de rekenpuzzels bedekken. Per puzzel ontstaat zo een veld van kruisjes, dat met het oplossingenboek door de leerling zelf kan worden gecontroleerd. De reeks Leuk Rekenen bestaat uit 7 delen en is geschikt voor groep 3 tot en met 8.

Logische Breinbrekers

Logisch nadenken, problemen oplossen en doorzetten zijn nuttige vaardigheden die heel goed met de serie Logische Breinbrekers geoefend kunnen worden. De boeken staan vol “breinbrekende” puzzels die geschikt zijn voor leerlingen die méér willen, eerder klaar zijn of een extra uitdaging nodig hebben. Een puzzel oplossen is altijd een prestatie en een stimulans om verder te gaan naar andere en moeilijkere puzzels.

Metriek

Er worden zakken met graan gevuld. In elke zak gaat zestig kilo. Ik heb duizend kilo. Hoeveel zakken kan ik vullen? Het zijn dit soort klassieke rekenoefeningen waar de serie Metriek haar aanhoudende succes aan dankt. In de oefenboeken worden begrippen als tijd, lengte, gewicht en snelheid uitgelegd en met eenvoudige tekeningen verduidelijkt. Na de uitleg volgen korte, verhalende oefeningen waarmee de leerling met de verschillende eenheden leert rekenen. De heldere uitleg en de ruime hoeveelheid oefeningen helpen de leerling een goed inzicht in de begrippen te krijgen. De presentatie van de leer- en oefenstof past bij het niveau van de leerling: van een overzichtelijke opmaak en eenvoudig taalgebruik in de eerste delen tot meer variatie en uitdagender opgaven in de laatste delen.

Rekenpuzzels

Rekenpuzzels bevat een grote variëteit aan leuke, leerzame rekenpuzzels voor de bovenbouw. Spelenderwijs bezig zijn met rekenen is iets waar leerlingen veel plezier aan kunnen beleven. De reeks begint met het leren van de cijfers en het tellen tot tien en eindigt met een XXL-deel voor leerlingen vanaf groep 6 die meer uitdaging willen. De delen zijn gemaakt voor verschillende groepen (deel 1 voor groep 3 tot en met deel 6 voor groep 8), maar kunnen ook op andere manieren worden ingezet. Zo kan bijvoorbeeld een zorgleerling uit groep 5 gemakkelijk en plezierig werken in deel 1 voor groep 3.

Proefpakket Sudoku's

Sudoku voor kids

Sudoku voor kids staat bomvol leerzame puzzels waar de leerling mee aan de slag kan. Na een duidelijke uitleg van hoe sudoku puzzels moeten worden opgelost, komen in oplopende moeilijkheidsgraad de sudoku’s aan bod. De sudoku’s worden afgewisseld met andere puzzels, en de leerling kan aan het einde van het boek ook zijn of haar eigen sudoku in elkaar zetten. De reeks is bedoeld voor leerlingen in de onder- en bovenbouw en kan zowel in groepen als individueel gebruikt worden. De leerzame sudokupuzzels ontwikkelen en bevorderen het logisch denken. Elke puzzel wordt kort toegelicht.

Wiskunde voor de Basisschool

In Wiskunde voor de Basisschool maken leerlingen uit groep 7 en 8 alvast kennis met een aantal onderwerpen die aan bod komen bij wiskunde op de middelbare school. Wiskunde voor de Basisschool is opgesplitst in twee delen met twee keer zoveel sommen en extra onderwerpen. In deel A gaat het om rekenkundige onderwerpen, terwijl in deel B vooral meetkundige onderwerpen worden behandeld. Elk hoofdstuk begint met een korte uitleg. Daarna volgen een paar oefeningen. Je kan in dit werkboek zelfstandig werken, maar het is ook leuk om het samen met anderen te doen.

Zelfstandig Rekenen

Zelfstandig werken en zélf je opgaven nakijken: dat maakt Zelfstandig Rekenen voor de leerling heel aantrekkelijk. Met deze unieke, speelse werkvorm kan de leerling – los van leerkracht en groep – in zijn eigen tempo oefenen met rekenen en tafels. Door de oplopende moeilijkheidsgraad zijn ze zowel geschikt voor de leerling die extra uitdaging wil als voor de leerling die extra oefening kan gebruiken. Op elke bladzijde staat een vierkant met zestien tot twintig geruite vakken. In elk vak staat de opgave in het grijze ruitje en dienen de blanco ruitjes als antwoordmogelijkheid. Op de resultatenlijst achterin het boek kan de leerling zelf zijn scores bijhouden.

Zelfstandig Tafels Trainen

Zelfstandig Tafels Trainen bestaat telkens uit 32 pagina’s met op elke pagina twintig tafelsommen. In blokken van drie komen de tafels in een logische volgorde aan bod. Na elk blok volgen steeds een paar herhalingspagina’s. Met deze unieke, speelse werkvorm kan de leerling – los van leerkracht en groep – in zijn eigen tempo oefenen met rekenen en tafels. Door de oplopende moeilijkheidsgraad zijn ze zowel geschikt voor de leerling die extra uitdaging wil als voor de leerling die extra oefening kan gebruiken. Op elke bladzijde staat een vierkant met zestien tot twintig geruite vakken. In elk vak staat de opgave in het grijze ruitje en dienen de blanco ruitjes als antwoordmogelijkheid. Op de resultatenlijst achterin het boek kan de leerling zelf zijn scores bijhouden.

Meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie!