Kerndoeltrainer Meten & Meetkunde C

De Kerndoeltrainer Meten & Meetkunde C richt zich op de lengtematen decameter & hectometer, op de inhoudsmaat milliliter, decaliter, hectoliter & kiloliter en op de gewichtsmaat ton & milligram. Kerndoel 32 & 33 vormen het uitgangspunt van deze serie.

€ 9,95

Toevoegen aan favorieten
Toevoegen aan favorieten
isbn: 978-90-6052-419-0 Categorieën: , Tag:

Gratis verzending vanaf € 50,00

Onze levertijd is 2-3 werkdagen

Bedrijven kunnen op factuur bestellen

Beschrijving

Meten is weten zegt de uitdrukking, dus inzicht in de verschillende maateenheden kan geen kwaad. Zo meten we niet alleen lengte, breedte en hoogte, maar ook inhouden, gewichten, temperaturen en zelfs megabytes. Hoelang is een decameter of een hectometer ook alweer? Hoeveel liter gaat er in een kuub en wat zijn viseerlijnen? Met dit soort vragen gaan de kinderen aan de slag bij meten en meetkunde.

Individuele aandacht past goed bij het onderwijs van deze tijd. Onze visie is dat elke leerling zijn eigen leerbehoefte heeft en een persoonlijk leertraject wil volgen. Het kan zijn dat een leerling wel goed kan optellen, maar nog te weinig inzicht heeft in de getalstructuur. Of dat het automatiseren van de tafels goed gaat, maar dat de getalrelaties lastig te herkennen zijn. Voor dit soort situaties is de Kerndoeltrainer ontwikkeld. We hebben gemerkt dat binnen het onderwijs de behoefte groot is aan een concrete uitwerking van de richtinggevende kerndoelen waarmee de leerling zich voorbereiden kan op de toekomst.

De Kerndoeltrainer Meten & Meetkunde richt zich eerst op het aflezen van de verschillende maateenheden en het toepassen van deze maateenheden in verschillende contexten. Kerndoel 33 vormt het uitgangspunt van deze serie waarbij wij dit kerndoel hebben uitgewerkt in concrete leerdoelen per niveau, die elk een deelgebied van de leerlijn omvatten. Bijna ieder deelgebied begint met een uitlegpagina met verduidelijkende afbeeldingen. Na het oefenen met de verschillende lengte-, inhouds- en gewichtsmaten, worden deze maateenheden gebruikt in concrete en betekenisvolle opdrachten rond omtrek, oppervlakte en inhoud. Tot slot wordt geoefend met symmetrie, platte en ruimtelijke vormen, alsmede met plaatsbepaling en oriëntatie in verschillende omgevingen.

Kerndoeltrainer Meten & Meetkunde C bevat o. a. veel verschillende oefeningen rond hectometers, kiloliters & milligrammen.

Aflezen van de lengtematen decameter & hectometer
In het blok Aflezen van de lengtematen decameter & hectometer staat het herkennen en onderscheiden van de maateenheden decameter en hectometer centraal.

Aflezen van de inhoudsmaten decaliter, hectoliter & kiloliter
In het blok Aflezen van de inhoudsmaten decaliter, hectoliter & kiloliter wordt geoefend met het herkennen en onderscheiden van de maateenheden decaliter, hectoliter en kiloliter in verschillende contexten.

Aflezen van de gewichtsmaten ton & milligram
In het blok Aflezen van de gewichtsmaten ton & milligram gaat het om het herkennen en onderscheiden van de maateenheden ton en milligram in verschillende contexten.

Vergelijken en omrekenen van lengte-, inhouds- & gewichtsmaten
In het blok Vergelijken en omrekenen van lengte-, inhouds- & gewichtsmaten komen de verschillende lengte-, inhouds- en gewichtsmaten in kommagetallen aan de orde, alsmede het omrekenen van deze maten.

Berekenen van de omtrek niet rechthoekige figuren
In het blok Berekenen van de omtrek van rechthoekige figuren wordt de omtrek van niet rechthoekige figuren berekend en toegepast in verschillende contexten.

Berekenen van de inhoud van eenvoudige vormen
In het blok Berekenen van de inhoud van eenvoudige vormen wordt met de formule lengte x breedte x hoogte de inhoud van eenvoudige vormen berekend en toegepast in verschillende contexten.

Rekenen met andere grootheden
In het blok Rekenen met andere grootheden wordt met de grootheden temperatuur, snelheid en digitale opslageenheden in verschillende contexten gerekend.

Creëren van geometrische platte vormen
In het blok Creëren van geometrische platte vormen worden vanuit verschillende contexten geometrische platte vormen geïnterpreteerd en gecreëerd.

Creëren van geometrische ruimtelijke vormen
In het blok Creëren van geometrische ruimtelijke vormen worden vanuit verschillende contexten geometrische ruimtelijke vormen geïnterpreteerd en gecreëerd.

Plaats bepalen en oriënteren in een bredere context
In het blok Plaats bepalen en oriënteren in een bredere context worden standpunten, lengten en afstanden bepaald met behulp van viseerlijnen en formele schaalnotaties.

Extra informatie

Groepen

,

Leerbehoeften

Soort

Vakgebied

Reeks

Andere suggesties…