Downloads

Downloads

Kinheim in de pers

Gericht oefenen met de Kerndoeltrainer in Tijdschrift voor Remedial Teaching nr.3 2019
Pien wil  de wereld zien op de site van SLO
 

Wat kan ik doen?

In het projectboekje “Wat kan ik doen?” maken leerlingen kennis met zeven goede doelen, organisaties die zich inzetten voor kinderen, dieren en milieu. Daarnaast bereiden ze een dag voor om geld in te zamelen voor een van deze organisaties.
Het project is geschreven voor de leerling. Er kan gewerkt worden aan dit project door de hele klas, maar ook door kleinere groepjes leerlingen. De projectgids bestaat uit twee delen.
In het eerste deel wordt door middel van een verhaal met opdrachten, kennis gemaakt met deze verschillende organisaties. Het tweede deel bevat een stappenplan voor het organiseren van een goede-doelen-dag op school.

MALU goede doelen projectgids “Wat kan ik doen?”