Kerndoeltrainer Meten & Meetkunde A

De Kerndoeltrainer Meten & Meetkunde A richt zich op de lengtematen millimeter, centimeter & meter, op de inhoudsmaat liter en op de gewichtsmaat kilo. Kerndoel 32 & 33 vormen het uitgangspunt van deze serie.

€ 9,95

Toevoegen aan favorieten
Toevoegen aan favorieten
isbn: 978-90-6052-417-6 Categorieën: , Tag:

Gratis verzending vanaf € 50,00

Onze levertijd is 2-3 werkdagen

Bedrijven kunnen op factuur bestellen

Beschrijving

Meten is weten zegt de uitdrukking, dus inzicht in de verschillende maateenheden kan geen kwaad. Zo meten we niet alleen lengte, breedte en hoogte, maar ook inhouden, gewichten, temperaturen en zelfs megabytes. Hoelang is een decameter of een hectometer ook alweer? Hoeveel liter gaat er in een kuub en wat zijn viseerlijnen? Met dit soort vragen gaan de kinderen aan de slag bij meten en meetkunde.

Individuele aandacht past goed bij het onderwijs van deze tijd. Onze visie is dat elke leerling zijn eigen leerbehoefte heeft en een persoonlijk leertraject wil volgen. Het kan zijn dat een leerling wel goed kan optellen, maar nog te weinig inzicht heeft in de getalstructuur. Of dat het automatiseren van de tafels goed gaat, maar dat de getalrelaties lastig te herkennen zijn. Voor dit soort situaties is de Kerndoeltrainer ontwikkeld. We hebben gemerkt dat binnen het onderwijs de behoefte groot is aan een concrete uitwerking van de richtinggevende kerndoelen waarmee de leerling zich voorbereiden kan op de toekomst.

De Kerndoeltrainer Meten & Meetkunde richt zich eerst op het aflezen van de verschillende maateenheden en het toepassen van deze maateenheden in verschillende contexten. Kerndoel 33 vormt het uitgangspunt van deze serie waarbij wij dit kerndoel hebben uitgewerkt in concrete leerdoelen per niveau, die elk een deelgebied van de leerlijn omvatten. Bijna ieder deelgebied begint met een uitlegpagina met verduidelijkende afbeeldingen. Na het oefenen met de verschillende lengte-, inhouds- en gewichtsmaten, worden deze maateenheden gebruikt in concrete en betekenisvolle opdrachten rond omtrek, oppervlakte en inhoud. Tot slot wordt geoefend met symmetrie, platte en ruimtelijke vormen, alsmede met plaatsbepaling en oriëntatie in verschillende omgevingen.

Kerndoeltrainer Meten & Meetkunde A bevat o. a. veel verschillende oefeningen rond meters, liters & kilo’s.

Aflezen van de lengtematen millimeter, centimeter & meter
In het blok Aflezen van de lengtematen millimeter, centimeter & meter staat het herkennen en onderscheiden van de meest gebruikte lengtematen centraal.

Aflezen van de inhoudsmaat liter
In het blok Aflezen van de inhoudsmaat liter wordt geoefend met het herkennen en onderscheiden van de maateenheid liter in verschillen de contexten.

Aflezen van de gewichtsmaat kilo
In het blok Aflezen van de gewichtsmaat kilo gaat het om het herkennen en onderscheiden van de maateenheid kilo in verschillende contexten.

Vergelijken en omrekenen van lengtematen
In het blok Vergelijken en omrekenen van lengtematen komen de stappen tussen de verschillende lengtematen aan de orde, waarna het omrekenen van centimeters naar meters of millimeters en vice versa geoefend wordt.

Verkennen van de omtrek
In het blok Verkennen van de omtrek komt de term omtrek aan de orde en wordt aan de hand van natuurlijke maten de omtrek in verschillende contexten bepaald.

Verkennen van de oppervlakte
In het blok Verkennen van de oppervlakte komt de term oppervlakte aan de orde en wordt aan de hand van natuurlijke maten de oppervlakte in verschillende contexten bepaald.

Aflezen van andere grootheden
In het blok Aflezen van andere grootheden komen niet alleen temperatuur en snelheid aan bod, maar ook verschillende digitale opslageenheden.

Herkennen van geometrische platte vormen
In het blok Herkennen van geometrische platte vormen worden zowel losse als gecombineerde platte figuren geïnterpreteerd.

Herkennen van geometrische ruimtelijke vormen
In het blok Herkennen van geometrische ruimtelijke vormen worden zowel losse als gecombineerde ruimtelijke figuren geïnterpreteerd.

Plaats bepalen en oriënteren in een bekende omgeving
In het blok Plaats bepalen en oriënteren in een bekende omgeving wordt aan de hand van plattegronden en routes de plaats bepaald en wordt er ruimtelijk georiënteerd in een eenvoudige omgeving.

Extra informatie

Groepen

,

Leerbehoeften

Reeks

Soort

Vakgebied

Andere suggesties…