Kerndoeltrainer Optellen & Aftrekken C

Kerndoeltrainer Optellen & Aftrekken C bevat gevarieerde en betekenisvolle oefeningen met optellen en aftrekken t/m 1.000. Kerndoel 27 t/m 30 vormen het uitgangspunt van deze serie.

€ 9,95

Toevoegen aan favorieten
Toevoegen aan favorieten
isbn: 978-90-6052-390-2 Categorieën: , Tag:

Gratis verzending vanaf € 50,00

Onze levertijd is 2-3 werkdagen

Bedrijven kunnen op factuur bestellen

Beschrijving

Waar gaat het om bij rekenen? Het antwoord op die vraag lijkt kinderlijk eenvoudig; aantallen komen erbij of gaan eraf. Toch is het lastig om van concrete aantallen over te stappen naar abstracte cijfers. Dit moet stap voor stap gebeuren; eerst oefenen met hulpmaterialen, daarna gebruik maken van slimme strategieën en veel oefenen, zodat de basisbewerkingen geautomatiseerd worden. Uiteindelijk gaat het erom de handelingen snel uit te voeren, waardoor ingewikkelde berekeningen minder tijd zullen kosten.

In je groep wil je rekening houden met het persoonlijke niveau van de leerlingen. En na een toets komen die verschillen extra naar boven drijven. De meeste leerlingen gaan goed mee, maar een enkele leerling vertoont uitval. De Kerndoeltrainer helpt je verder om de juiste oefening te vinden voor het specifieke probleem waarmee je leerling zit. Elk deel behandelt namelijk een bepaald niveau van de leerlijn optellen en aftrekken en op basis van je analyses kun je gerichte oefeningen aanbieden die je leerling op dat moment nodig heeft. En heeft je leerling op verschillende onderdelen uitval? Geen probleem, want het maakt niet uit op welk niveau je leerling begint. Er kan van leerprobleem naar leerprobleem gesprongen worden, want alle leerdoelen van de gehele leerlijn staan in elk deel overzichtelijk opgesomd.

De Kerndoeltrainer Optellen & Aftrekken richt zich op de basishandelingen van het rekenen; aantallen komen erbij of gaan eraf. Kerndoelen 27, 29 en 30 vormen het uitgangspunt van deze serie waarbij wij de kerndoelen hebben uitgewerkt in concrete leerdoelen per niveau, die een deelgebied van de leerlijn omvatten.

Kerndoeltrainer Optellen & Aftrekken C bevat gevarieerde en betekenisvolle oefeningen t/m 1000 met de volgende leerdoelen:

Met hulpmiddelen t/m 1.000
In het blok Met hulpmiddelen wordt gebruikgemaakt geld, mab-materiaal en de getallenlijn om optellen en aftrekken concreet te maken en inzicht te krijgen in het rekenproces.

Zonder overschrijding van het 100-tal
In het blok Zonder overschrijding van het 100-tal wordt geoefend met sommen waarbij niet het 100-tal wordt overschreden, maar wel het 10-tal.

Tellen en rijgen t/m 1.000
In het blok Tellen en rijgen wordt geoefend in deze strategie door met concrete voorbeelden de aantallen van 10 t/m 40, 50 en 100 herhaald te tellen en aan elkaar te rijgen.

Verdubbelen en halveren t/m 1.000
In het blok Verdubbelen en halveren wordt met deze strategie het inzicht ontwikkeld waarbij gelijke of bijna gelijke getallen helpen om een berekening makkelijker te maken.

Splitsen en aanvullen t/m 1.000
Het blok Splitsen en aanvullen gaat in op deze strategie door getallen op te splitsen in eenheden, tientallen en honderdtallen, of hiermee samen te stellen en aan te vullen tot een eindgetal.

Analogiesommen t/m 1.000
In het blok Analogiesommen gaat het erom dat een makkelijke som kan helpen om een lastige som met 10-tallen, 100-tallen of ander samenstellingen te maken.

Strategieën t/m 1.000
In het blok Strategieën worden diverse sommen gemaakt waarbij de aangeboden strategieën toegepast kunnen worden.

Automatiseren t/m 1.000
In het blok Automatiseren wordt geoefend op snelheid. Het komt erop aan of de stap van concreet naar abstract rekenen voldoende gemaakt is.

Onder elkaar t/m 1.000
In het blok Onder elkaar worden de getallen genoteerd in eenheden, 10-tallen en 100-tallen, en worden de tussenstappen gebruikt om de uitkomst te berekenen.

Schatten t/m 1.000
In het blok Schatten gaat het erom dat vooraf de uitkomst geschat wordt en dat er globaal gerekend wordt.

Extra informatie

Groepen

,

Leerbehoeften

Reeks

Soort

Vakgebied

Andere suggesties…