Kerndoeltrainer Getallen & Getalrelaties C

De Kerndoeltrainer Getallen & Getalrelaties C omvat alleen oefeningen rond de getallen en sluit goed aan bij kerndoel 26. We hebben dit kerndoel in concrete leerdoelen per niveau uitgewerkt.

€ 9,95

Wissen
Toevoegen aan favorieten
Toevoegen aan favorieten
isbn: 978-90-6052-382-7 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

Welke relatie hebben de getallen 2, 3, 4, 8, 10, 12, 20, 48 en 240 met elkaar? Ze horen allemaal tot het netwerk van getalrelaties rond het getal 24.
Zomaar een voorbeeld van het belang van getallen voor het rekenonderwijs. Niet voor niets vormt de leerlijn getallen en getalrelaties de basis voor optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

In je groep wil je rekening houden met het persoonlijke niveau van de leerlingen. En na een toets komen die verschillen extra naar boven drijven. De meeste leerlingen gaan goed mee, maar een enkele leerling vertoont uitval. De Kerndoeltrainer helpt je verder om de juiste oefening te vinden voor het specifieke probleem waarmee je leerling zit. Elk deel behandelt namelijk een bepaald niveau van de leerlijn getallen en getalrelaties en op basis van je analyses kun je gerichte oefeningen aanbieden die je leerling op dat moment nodig heeft. En heeft je leerling op verschillende onderdelen uitval? Geen probleem, want het maakt niet uit op welk niveau je leerling begint. Er kan van leerprobleem naar leerprobleem gesprongen worden, want alle leerdoelen van de gehele leerlijn staan in elk deel overzichtelijk opgesomd.

De Kerndoeltrainer Getallen & Getalrelaties omvat alleen oefeningen rond de getallen en sluit goed aan bij kerndoel 26. We hebben dit kerndoel in concrete leerdoelen per niveau uitgewerkt, die elk een deelgebied van de leerlijn behandelt.

Kerndoeltrainer Getallen & Getalrelaties C bevat gevarieerde en betekenisvolle oefeningen t/m 1.000 met de volgende leerdoelen:

Getalbetekenis t/m 1.000
In het blok Getalbetekenis wordt een relatie gelegd tussen cijfers en getallen door ze te benoemen en wordt de betekenis van verschillende getallen bekeken; het naamgetal (buslijn), het meetgetal (gewicht) en hoeveelheidsgetal (aantallen).

Telrij t/m 1.000
In het blok Telrij wordt geoefend met verder- of terugtellen in sprongen van 1 t/m 4, 5, 10, 50 en 100. Ook wordt gekeken hoe groot een sprong is tijdens het verder- of terugtellen; met regelmatige of onregelmatige sprongen.

Getallenlijn t/m 1.000
In het blok Getallenlijn gaat het om de relatieve positie van getallen ten opzichte van andere getallen (buurgetallen, tientallen) en wordt de absolute positie van het getal op de getallenlijn bekeken, waarbij de exact positie niet meer relevant is.

Getallen op volgorde t/m 1.000
In het blok Getallen op volgorde gaat het zowel om getallen in de telrij, als om hoeveelheidsgetallen. Begrippen als klein, groot, minder, meer of evenveel komen hier aan de orde.

Getalrelaties t/m 1.000
In het blok Getalrelaties wordt bekeken hoe getallen in relatie tot elkaar staan. Hierbij gaat het om de eenheden, tientallen en honderdtallen, wat het rekenen makkelijker maakt. Ook wordt gekeken naar getallen in relatie tot verschillende bewerkingen (240 : 6 = … & … + 200 = 240).

Resultatief tellen t/m 1.000
In het blok Resultatief tellen worden hoeveelheden gestructureerd teruggebracht tot cijfers en worden hulpmiddelen (geld, mab-materiaal) aangeboden om het resultatief tellen makkelijker te maken.

Ronde getallen t/m 1.000
In het blok Ronde getallen worden de tientallen en honderdtallen opgezocht. Door naar deze ronde getallen verder of terug te springen wordt het rekenen makkelijker gemaakt.

Getalstructuur t/m 1.000
In het blok Getalstructuur worden op een gestructureerde manier met eenheden, tientallen en honderdtallen, getallen samengesteld of opgedeeld. Hierbij wordt het mab-materiaal en het positieschema (H, T, E) gebruikt.

Extra informatie

Groepen

,

Leerbehoeften

Reeks

Soort

Vakgebied

Andere suggesties…