Taal

Taal

Taal is overal om ons heen. Of je nu iets wilt vragen, een brief moet schrijven of een formulier moet invullen. Taal is de sleutel tot succes. Het is dus belangrijk binnen je onderwijs voldoende aandacht te besteden aan de verschillende onderdelen van taal. De meeste scholen gebruiken hiervoor een methode. Soms is dit niet voldoende en heeft een kind extra oefening òf juist extra uitdaging nodig. Je gaat dan op zoek naar aanvullend materiaal.

Wij hebben een ruim aanbod aan aanvullend materiaal op het gebied van woordenschat, (werkwoord)spelling, ontleden, taalbeschouwing, creatief schrijven etc. De materialen zijn zeer geschikt voor het zelfstandig werken. Kinderen kunnen er vaak direct of na een korte instructie mee aan de slag.

Alle materialen zijn op verschillende niveaus en los te bestellen. Je kunt zo iedere leerling dat geven waar hij of zij aan toe is. De materialen kenmerken zich verder door een rustige en overzichtelijke uitstraling.

Tenslotte zijn de materialen ontwikkeld door mensen met ervaring in het onderwijs. Zij weten precies waar het onderwijs behoefte aan heeft.

Bekijk hieronder meer informatie over de beschikbare reeksen, of ga direct naar de shop om alle leermiddelen binnen Taal te zien.

Vakgebied Taal | Kinheim

Reeksen binnen vakgebied Taal

Blokboek Spelkwartier

SPEELkwartier? Er staat toch echt SPELkwartier! Het is dus belangrijk om woorden goed te schrijven. Goed spellen is wat in de Blokboeken Spelkwartier geoefend wordt, een kwartier per keer is al voldoende. In de Blokboeken worden twaalf verschillende spellingscategorieën behandeld die bij het niveau van de kinderen passen. Achterin elk boek is een overzicht toegevoegd waarmee snel bekeken kan worden welke categorieën per deel voor komen. Deel A is vanaf midden groep 3 en deel E loopt door tot midden groep 8.

Werkboeken Blokboek Spelkwartier

Blokboek Taal

Veelzijdig inzetbaar: dat zijn de Blokboeken Taal! De boeken zijn een ideale ondersteuning van elke taalmethode, zowel in het basisonderwijs als in het speciaal onderwijs. Ze hebben als doel de schrijfvaardigheid en het taalinzicht in een logische volgorde op te bouwen, met een gedegen uitleg en door vele oefeningen. De lessen bestaan uit een eenvoudig en een iets moeilijker gedeelte. Ook een zorgleerling kan daardoor een groot gedeelte van elke taak zelfstandig uitwerken. In de blokboeken is extra schrijfruimte voor oefening, herhaling of dictee opgenomen. De boeken zijn heel geschikt voor zelfstandig werken.

Cryptologisch

Taalbegaafde leerlingen in de bovenbouw worden uitgedaagd door de boeken Cryptologisch I en II, waarin ze stap voor stap de geheimen van de cryptische omschrijving ontdekken. Ze worden aangemoedigd zich vast te bijten in een van de lastigste kruiswoordpuzzels: het cryptogram. De leerling krijgt uitleg over de tien meest voorkomende ‘sleutels’ om het verborgen woord in een cryptogram te vinden. Voor het vinden van de juiste sleutel moet de leerling logisch denken, wat de titel van deze boeken voor taalvaardige doorzetters verklaart. Cryptologisch legt zo een stevige basis voor het kunnen oplossen van cryptogrammen met twee sterren. De boeken zijn geschikt voor klassikaal en zelfstandig werken.

Werkboeken Cryptologisch

Proefpakket Taaltrein

De Taaltrein

Met De Taaltrein op het juiste spoor. In de werkboeken van De Taaltrein kunnen hoogbegaafde en taalbegaafde kinderen op elk moment van de dag instappen om het taalrijke landschap te verkennen. Elke reis is verdeeld in etappes en heeft een gelijke structuur, waardoor herhaalde instructie niet nodig is en kinderen optimaal zelfstandig kunnen werken. Ieder in het eigen tempo en met een eigen tijdschema. Ze gaan als een trein: als een boemeltrein, stoptrein, exprestrein of hoge snelheidstrein.

Dichter Dicht Gedicht

Dichter Dicht Gedicht

Dichter Dicht Gedicht bevat meer dan 100 lessen waarmee kinderen kennis maken met verschillende dichtvormen en leren ze zelf gedichten schrijven. Dichten is een onderdeel van taal en taalontwikkeling en de kopieermap Dichter Dicht Gedicht laat de leerlingen in aanraking komen met wel dertig verschillende soorten gedichten. Het schrijven van gedichten is vaak het ondergeschoven kindje binnen de taalles, maar dankzij de lessen in deze kopieermap kunnen de leerlingen bijna elke week een half uurtje stoeien met taal en poëzie.

Kerndoeltrainer Woordenschat

Een goede woordenschat is belangrijk. Het vormt de basis voor veel andere vakken, maar zorgt er ook voor dat een kind zich goed kan uiten. Gelukkig leren kinderen veel woorden incidenteel, maar er zal ook intentioneel woordenschatonderwijs moeten worden gegeven. Hierbij wordt op een gestructureerde en doelbewuste wijze gewerkt aan het uitbreiden van de woordenschat. Deze Kerndoeltrainer Woordenschat kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Ontleden & Werkwoorden

Taalkundig ontleden is voor veel leerlingen niet eenvoudig! Het ontrafelen van zinnen en het juist benoemen van woordsoorten kan een lastige opgave zijn. In het Blokboek Ontleden wordt hier goed rekening mee gehouden. Door de logische opbouw en de korte, heldere uitleg krijgen leerlingen al snel inzicht in de constructie van een zin en leren ze zinsdelen en woordsoorten herkennen. Daardoor ontdekken ze dat elk zinsdeel een bepaalde functie heeft. Elke moeilijkheid wordt kort en krachtig besproken en met voorbeelden verduidelijkt. Daarna volgen gevarieerde oefenopgaven, die klassikaal of individueel gemaakt kunnen worden.

Werkboeken Ontleden & Werkwoorden

Spreekwoorden & Gezegden

In Spreekwoorden & Gezegden staan meer dan honderd spreekwoorden en gezegden om mee te oefenen. Want naast het leren kennen van een groot aantal spreekwoorden, is het de bedoeling dat de leerlingen de spreekwoorden weten toe te passen in het dagelijks taalgebruik. De spreekwoorden zijn ingedeeld in de thema’s: in en rond het huis, eten & drinken, kleding en lichaamsdelen, dieren, in stad en land, werk & geld en geschiedenis. Binnen elk thema is gekozen voor eenzelfde  structuur.

Taalkaarten

Beschrijven, zelf nakijken, schoonvegen en opnieuw gebruiken. Dat kan met de Taalkaarten; stevige, geplastificeerde taalopdrachten van A3-formaat waar leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen. Taalkaarten zijn bedoeld als aanvullend materiaal en leuk om mee te werken. De opdrachten worden met een stift op de kaart geschreven en door de leerling zelf nagekeken aan de hand van een correctievel. Na het corrigeren wordt de taalkaart schoongeveegd en kan hij de weer kast in of… direct weer gebruikt worden!

Proefpakket Taalpuzzels

Taalpuzzels

Plezier met woorden staat duidelijk voorop in de serie Taalpuzzels! Leerlingen kunnen zich erin uitleven met bijzondere puzzelvormen zoals de legletter, de verkleinwoordenzoeker, slangwoorden en de spreekwoordenrebus. Ook de populaire woordsudoku’s zijn in deze puzzelboeken opgenomen. Taalpuzzels kunnen worden ingezet voor zelfstandig werken, zowel individueel als klassikaal. Ze sluiten aan bij de meest gangbare leermethodes maar zijn onafhankelijk daarvan heel goed te gebruiken.

Woordbetekenis

Met Woordbetekenis kan de woordenschat flink uitgebreid worden. De meeste woorden hebben meerdere betekenissen. Denk maar bijvoorbeeld aan het woord ‘huis’. Het is een gebouw om te wonen, een omhulsel van bijvoorbeeld een klok, of ander woord voor een adellijk geslacht. De betekenis van een woord kan vaak alleen uit de context van een zin gehaald worden. Daarom begint de uitbreiding van woordenschat met het lezen van zoveel mogelijk zinnen en teksten. Door woorden te kennen die hetzelfde betekenen of juist het tegenovergestelde, kunnen kinderen zinnen beter begrijpen, nuances in teksten aanvoelen en hun eigen taal verrijken.

Werkboeken Ontleden & Werkwoorden

Proefpakket Woordenschat

Woordenschat

Al puzzelend de woordenschat vergroten: dat is het doel van de zevendelige serie Woordenschat “Om je heen”. Het uitgangspunt van de beeldpuzzels zijn eenvoudige illustraties, die vertaald moeten worden naar woorden. Op een speelse manier leren kinderen zo nieuwe begrippen, woorden en de juiste schrijfwijze ervan kennen. De beeldpuzzels hebben thema’s die dichtbij de leerling liggen zoals de eigen klas, het eigen huis, vervoer, kleding en huisdieren. Natuurlijk is elk volgend deel wat moeilijker dan het vorige: in moeilijkheidsgraad volgen de puzzelboeken de woordenschatontwikkeling (fases).

Zelfstandig Taal

Zelfstandig werken en zélf je opgaven nakijken: dat maakt Zelfstandig Taal voor de leerling heel aantrekkelijk! Met deze unieke, speelse werkvorm kan de leerling – los van leerkracht en groep – in zijn eigen tempo oefenen met taal. Door de oplopende moeilijkheidsgraad zijn ze zowel geschikt voor de leerling die extra uitdaging nodig heeft als voor de leerling die extra oefening kan gebruiken. Alle aspecten van taal komen in de verschillende delen aan bod, van lidwoorden, werkwoorden en zelfstandig naamwoorden tot zinnen, vergelijkingen en synoniemen.

Meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie!