Lezen

Lezen

Er is op scholen veel aandacht voor het lezen. Dat is niet voor niks.

Lezen zorgt ervoor dat kinderen nieuwe kennis kunnen opdoen. Daarnaast bevordert het de taalontwikkeling, de concentratie en het zorgt ervoor dat kinderen zich beter kunnen inleven in anderen. Daarnaast is het ook heerlijk ontspannend om weg te dromen in een boek.

Helaas loopt het technisch leren lezen niet voor ieder kind vanzelf. Ook het goed begrijpen van wat er wordt gelezen is soms lastig. Er is dan extra oefening nodig. We hebben diverse materialen om hier mee aan de slag te gaan.

Vakgebied Lezen | Kinheim

De materialen zijn vaak grotendeels zelfstandig door de leerlingen te maken. Ook zijn de meeste materialen op verschillende niveaus ontwikkeld, zodat er voor iedere leerling altijd wat bij zit. Je kunt de materialen dan ook los of per set bestellen. Zo kun je iedere leerling dat geven wat hij of zij nodig heeft.

Doordat onze auteurs zelf uit het onderwijs komen, zijn de werkboeken goed praktisch bruikbaar.

Bekijk hieronder meer informatie over de beschikbare reeksen, of ga direct naar de shop om alle leermiddelen binnen het vakgebied Lezen te zien.

Reeksen binnen vakgebied Lezen

Kerndoeltrainer Begrijpend Lezen

In serie Kerndoeltrainer Begrijpend Lezen kunnen kinderen oefenen met dat onderdeel van de leerlijn begrijpend lezen waarmee ze moeite hebben. In elke les staat één van deze leerdoelen centraal en zijn de instructietekst en een aantal opdrachten hierop afgestemd. Eerder behandelde doelen worden regelmatig herhaald, zodat deze goed ingeoefend kunnen worden. De kinderen kunnen er zelfstandig mee aan de slag na een korte en duidelijke instructietekst.

Oefenboeken

Leeshulpjes

Met Leeshulpjes wordt lezen weer een positieve ervaring! Voor een aantal leerlingen gaat leren lezen niet vanzelf. Ze hebben moeite met het verschil tussen korte en lange klinkers, verwisselen b en d, vinden het onthouden van de tweetekenklinkers lastig of blijven hardnekkig spellen. Dit kan bij beginnende lezers voor veel frustratie zorgen en daardoor kan de motivatie om te lezen flink afnemen. Leeshulpjes uit de reeks Samen Werk is speciaal geschreven voor kinderen waarbij het aanvankelijk leesproces moeizaam verloopt. Alle teksten zijn op niveau groep 3.

Dichter Dicht Gedicht

Dichter Dicht Gedicht

Dichter Dicht Gedicht bevat meer dan 100 lessen waarmee kinderen kennis maken met verschillende dichtvormen en leren ze zelf gedichten schrijven. Dichten is een onderdeel van taal en taalontwikkeling en de kopieermap Dichter Dicht Gedicht laat de leerlingen in aanraking komen met wel dertig verschillende soorten gedichten. Het schrijven van gedichten is vaak het ondergeschoven kindje binnen de taalles, maar dankzij de lessen in deze kopieermap kunnen de leerlingen bijna elke week een half uurtje stoeien met taal en poëzie.

Er was eens ... Een boek

Er was eens... een boek

Er was eens… een boek is een leesdagboek. De opzet van dit werkboek lijkt op die van een vriendenboekje, alleen draait alles hier om boeken. Er is ruimte voor twaalf gelezen boeken. Voor elk gelezen boek is er een dubbele invulpagina waar naast de gegevens zoals schrijver en illustrator, ingevuld kan worden waar het boek over gaat, hoeveel sterren de leerling het waard vindt en aan wie hij of zij het boek zou aanraden. Het gebruik van ‘Er was eens… een boek’ is een leesbevorderende activiteit en draagt bij aan leesmotivatie.

Lees Aardig

Lees Aardig is een serie werkboeken voor praktisch en begrijpend lezen voor groep 3 tot en met groep 8. De boeken kunnen ter ondersteuning of als extra oefenmateriaal worden gebruikt, naast bestaande taalmethodes of andere methodes voor begrijpend lezen. Verschillende bekende auteurs hebben teksten beschikbaar gesteld voor deze serie. De teksten en begeleidende illustraties zijn daarom gevarieerd en eigentijds. Leerlingen kunnen op hun eigen leesniveau instappen en de opdrachten zelfstandig maken.

Spreekwoorden & Gezegden

In Spreekwoorden & Gezegden staan meer dan honderd spreekwoorden en gezegden om mee te oefenen. Want naast het leren kennen van een groot aantal spreekwoorden, is het de bedoeling dat de leerlingen de spreekwoorden weten toe te passen in het dagelijks taalgebruik. De spreekwoorden zijn ingedeeld in de thema’s: in en rond het huis, eten & drinken, kleding en lichaamsdelen, dieren, in stad en land, werk & geld en geschiedenis. Binnen elk thema is gekozen voor eenzelfde  structuur.

Werkgidsen Lezen

De reeks Werkgidsen Lezen is bedoeld voor verrijking en verdieping van het onderwijs aan de leerling die meer uitdaging wil. Ze zijn vooral geschikt voor gebruik bij het zelfstandig werken, maar ook voor klassikaal projectonderwijs. Het thema van de Werkgids is opgesplitst in deelthema’s die afgerond worden met een weekopdracht. Door de aard van de opdrachten kan iedere leerling op zijn eigen niveau werken. Alle weekopdrachten samen vormen een eindpresentatie zoals een werkstuk, een muurkrant of een tentoonstelling. In de Werkgids is een planning opgenomen waarin de leerling de beschikbare tijd en de status van de opdrachten kan bijhouden. Er zijn Werkgidsen voor de onderbouw en voor de bovenbouw.

Meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie!