Kerndoeltrainer Klokkijken & Kalender lezen B

In Kerndoeltrainer Klokkijken & Kalender lezen B wordt op een leuke manier geoefend met de tijd zoals we die in het dagelijks leven tegenkomen. In dit deel gaat het om kwartieren en minuten, maanden en jaren. Kerndoel 33 & 51 vormen het uitgangspunt van deze serie.

€ 9,95

Toevoegen aan favorieten
Toevoegen aan favorieten
isbn: 978-90-6052-431-2 Categorieën: , Tag:

Gratis verzending vanaf € 50,00

Onze levertijd is 2-3 werkdagen

Bedrijven kunnen op factuur bestellen

Beschrijving

Overal zijn klokken en tijd is belangrijker dan ooit. Je kunt dan ook niet vroeg genoeg beginnen om de klok te kennen en de kalender te begrijpen. Dat is precies waar de serie Kerndoeltrainer Klokkijken & Kalender lezen voor bedoeld is.

Individuele aandacht past goed bij het onderwijs van deze tijd. Onze visie is dat elke leerling zijn eigen leerbehoefte heeft en een persoonlijk leertraject wil volgen. Het kan zijn dat een leerling wel goed kan optellen, maar nog te weinig inzicht heeft in de getalstructuur. Of dat het automatiseren van de tafels goed gaat, maar dat de getalrelaties lastig te herkennen zijn. Voor dit soort situaties is de Kerndoeltrainer ontwikkeld. We hebben gemerkt dat binnen het onderwijs de behoefte groot is aan een concrete uitwerking van de richtinggevende kerndoelen waarmee de leerling zich voorbereiden kan op de toekomst.

De Kerndoeltrainer Klokkijken & Kalender lezen richt zich op uren, kwartieren, minuten en seconden, maar ook op dagen, weken, maanden, jaren, eeuwen en zelfs millennia. Deze verschillende tijdseenheden worden verkend, herkend en begrepen, zodat er mee gerekend kan worden en het tijdsbegrip wordt ontwikkeld. De kerndoelen 33 en 51 vormen het uitgangspunt van deze serie waarbij wij dit kerndoel hebben uitgewerkt in concrete leerdoelen per niveau, die elk een deelgebied van de leerlijn omvatten. Een aantal deelgebieden beginnen met een uitlegpagina met verduidelijkende afbeeldingen. Achterin staat een overzicht van de gehele leerlijn.

Kerndoeltrainer Klokkijken & Kalender lezen B bevat o. a. verschillende oefeningen rond kwartieren, minuten en de maanden van het jaar.

Begrippen van maand tot jaar
In het blok Begrippen van maand tot jaar wordt kennisgemaakt met begrippen die bij een periode van een maand tot een jaar horen, zoals de namen van de maanden en de seizoenen.

Aflezen van kwartieren en minuten op de analoge klok
In het blok Aflezen van kwartieren en minuten op de analoge klok gaat het om het herkennen, benoemen en aangeven van verschillende tijdsaanduidingen met kwart voor, kwart over, vijf voor, tien over, etc. op de analoge klokken.

Aflezen van kwartieren en minuten op de digitale klok
Ook in het blok Aflezen van kwartieren en minuten op de digitale klok gaat het om het herkennen, benoemen en aangeven van verschillende tijdsaanduidingen met kwart voor, kwart over, vijf voor, tien over, etc op de digitale klokken.

Vergelijken analoog – digitaal met kwartieren en minuten
Als de tijdsaanduidingen in kwartieren en minuten voldoende geoefend zijn, worden in het blok Vergelijken analoog – digitaal met kwartieren en minuten de tijdsaandingen op de analoge klok vergeleken met de tijdsaanduidingen op de digitale klok, en omgekeerd.

Omrekenen met kwartieren en minuten
In het blok Omrekenen met kwartieren en minuten wordt geoefend om kwartieren en minuten om te rekenen in het aantal uren en halve uren, en omgekeerd.

Berekenen van tijdsverschil met kwartieren en minuten
In het blok Berekenen van tijdsverschil met kwartieren en minuten gaat het om het berekenen van de tijdsduur tussen twee gegeven tijdsaanduidingen in kwartieren en minuten op analoge en digitale klokken.

Aflezen van diverse kalenders
Bij Aflezen van diverse kalenders moet de juiste informatie herkend en benoemd worden op diverse kalenders.

Tijdsbesef en tijdsduur rond de indeling van de kalender
In het blok Tijdsbesef en tijdsduur rond de indeling van de kalender wordt geoefend met het ritme van jaren, maanden, weken, dagen en de datum.

Klok en kalender in diverse contexten
Kritische denken en redeneren over tijd in passende probleemsituaties staat centraal in het blok Klok en kalender in diverse contexten.

Extra informatie

Groepen

,

Leerbehoeften

Reeks

Soort

Vakgebied

Andere suggesties…