Extra

Extra

Naast materialen voor de gangbare vakken als rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis hebben we ook oefenmateriaal voor andere onderwerpen. Denk hierbij aan het maken van een afscheidsboek van de basisschool, het bevorderen van gezond gedrag of puzzelboeken.

Kinderen kunnen zo allerlei andere vaardigheden oefenen.

De werkboeken zijn overzichtelijk en veelal zelfstandig te maken. Je kunt de werkboeken los, maar ook in setjes van 5 bestellen.

Bekijk hieronder meer informatie over de beschikbare reeksen, of ga direct naar de shop om alle leermiddelen binnen Extra te zien.

Vakgebied Extra | Kinheim

Reeksen

Bekijk 't Maar

Bekijk 't maar

Als de Cito-toets achter de rug is en de druk van de ketel, gaan leerlingen in groep 8 zich bezinnen op het vervolgonderwijs. Op dat moment van onthechting is Bekijk ’t maar een mooi boek om de herinneringen aan de basisschool in vast te leggen. Leerlingen kunnen er foto’s van klasgenoten in plakken en bijzondere gebeurtenissen of bijzondere schooluitstapjes- en feestjes in beschrijven. Er is ruimte om de favoriete muziek, boeken, sport en andere interesses te noteren. Het boek werkt ontspannend en zal door de leerlingen met veel plezier ingevuld worden, als waardevol aandenken aan een onvergetelijke periode.

Dik In Orde

Dik in orde

Dik in orde is een project over gezonde voeding, een gezond gewicht en het belang van beweging. Het doel van het project is kinderen een beter inzicht in hun eet- en leefgewoonten te laten krijgen, zodat ze die als dat nodig is kunnen veranderen. De leerlingen sluiten het project af door een tentoonstelling in te richten over gezonde voeding en beweging. Er kan ook een gezamenlijk schoolontbijt worden georganiseerd. Een aantal opdrachten is gericht op interactie, waarbij de leerkracht een sturende rol heeft in de groepsdiscussie. Hoe actiever kinderen aan het project werken, des te beter de boodschap over het belang van gezond eten en voldoende beweging overkomt!

Koken Op De Basisschool

Koken op de basisschool

Het prachtig geïllustreerde boek Koken op de basisschool voor leerlingen uit de bovenbouw staat garant voor een geslaagde kookles met dito resultaat. De bijna veertig recepten voor soepen, hartige en zoete gerechten zijn geselecteerd uit tientallen kookboeken en -bladen. Ze zijn geschikt gemaakt voor groepjes van zes leerlingen, die in duo’s samenwerken. De recepten zijn stap voor stap uitgewerkt en in de praktijk beproefd. Het kookboek bevat praktische informatie voor een gedegen voorbereiding en begeleiding van de les, wat zowel de leerkracht als de eventuele hulpouders een goed houvast biedt.

Proefpakket Mijn

Mijn Boek

De reeks Mijn Boek is voor elke groep van de basisschool beschikbaar en biedt afwisselende verwerkingsopdrachten aan die zelfstandig gemaakt kunnen worden. Leerlingen kunnen er mee aan de slag om extra leervitaminen te krijgen of als ze ziek zijn. Mijn Boek kan op verschillende manieren gebruikt worden. Het kan individueel of met de groep verwerkt worden, maar ook in kleine groepjes. Het kan ingezet worden tijdens het zelfstandig werken, als tussendoortje of als de groep verdeeld wordt over andere groepen. Mijn Boek is prima thuis te gebruiken, maar is ook leuk om in de vakantie mee te nemen.

Puzzelboeken

Pien wil de wereld zien

Elk hoofdstuk omvat een deel van het verhaal over Pien en geven aanleiding tot verwerking in gevarieerde en uitdagende opdrachten die uitgaan van de taxonomie van Bloom. Er zijn onderzoeksvragen over taal, cultuur en geschiedenis uit andere landen en door de diverse opdrachten worden de kinderen aangezet om verder na te denken en open te staan voor anderen. Hierbij maken ze gebruik van diverse bronnen (internet, filmpjes, atlassen) om antwoorden te vinden. Ook zijn er opdrachten die aanzetten tot bewegen; de ene keer in de vorm van tapdans, een andere keer gaat het om een klimspel. Pien wil de wereld zien is bedoeld voor kinderen die extra uitdaging aankunnen en daarom speciaal geschikt voor de plusklas.

Voor het Eerst Naar School

Voor het eerst naar school

In Voor het eerst naar school kunnen kleuters, samen met hun juf en hun ouders, allerlei herinneringen bijhouden. Vanaf de eerste schooldag tot aan het moment dat ze naar groep 3 gaan. Vriendjes en vriendinnetjes, afdrukken van hand en voet, knutselwerkjes en liedjes die er gezongen worden: alles krijgt een mooie plek in dit bijzondere boek, dat aan het eind van groep 2 een waardevol aandenken is geworden. Het klassikaal of individueel werken aan het eigen boek is voor kleuters een heel prettige activiteit. De ervaring leert dat kleuters dat vol overgave en enthousiasme doen en dat zij – net als hun ouders – erg trots op hun boek zijn!

Meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie!