Geplaatst op

Positief!

‘Beh, ik ben er zo klaar mee, niet weer, oh nee, ik wil niet’. Het waren de eerste gedachtes die bij me opkwamen toen er weer een nieuwe harde lockdown werd afgekondigd vlak voor de kerstvakantie. Inmiddels heb ik me, zoals vele anderen, gelukkig weer herpakt. Ik kijk altijd liever naar de positieve dan naar de negatieve dingen. Deze keer in mijn blog dan ook een korte terugblik op de positieve effecten voor het onderwijs uit het coalitieakkoord.

De feestdagen liggen al weer achter ons. Weer geen kerst en oud en nieuw zoals we graag wilden. We hadden gehoopt het jaar ‘normaal’ af te sluiten. In plaats daarvan konden we op de valreep op school het kerstfeest vervroegen, noodopvang regelen en voorbereidingen treffen voor het (eventuele) thuisonderwijs. Om vervolgens alle kerstinkopen online te doen. Maar zoals gemeld, ga ik me richten op de positieve punten uit 2021. Gelukkig zijn die er ook!

Er is namelijk eindelijk een coalitieakkoord en hierbij was uiteraard ook aandacht voor het onderwijs. Hierbij zijn een aantal zaken die mij positief opvallen:

Het ziet ernaar uit dat het salaris van basisschoolleerkrachten eindelijk gelijkgetrokken gaat worden met het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs.

1. Salaris basisschoolleerkrachten

Het ziet ernaar uit dat het salaris van basisschoolleerkrachten eindelijk gelijkgetrokken gaat worden met het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs.

2. Investeren in onderwijskwaliteit

Er komt een structurele investering voor de versterking van de onderwijskwaliteit. Net als de werkdrukmiddelen krijgen schoolleiders en leerkrachten inspraak hoe de middelen het best besteed kunnen worden.

3. Versterken schoolleiders

Door de positie en kwaliteit van de schoolleider te versterken moet op elke school een lerende cultuur ontstaan ten behoeve van het vergroten van de onderwijskwaliteit voor ieder kind.

4. Investeren in goede leraren

Er wordt structureel geld uitgetrokken door te investeren in goede en voldoende leraren. Ook de kwaliteit van de lerarenopleidingen wordt verbeterd. Bijscholing wordt prioriteit om zo de professionele ontwikkeling te bevorderen. Beginnende leraren worden beter begeleid en de opleiding voor zij-instromers wordt flexibeler.

5. Verlagen werkdruk

Er wordt geïnvesteerd in het verlagen van de werkdruk. Scholen kunnen met deze gelden klassen verkleinen of meer leerkrachten of begeleiders in de klas zetten. Ook worden digitale hulpmiddelen gefaciliteerd om de werkdruk te verlagen.

6. Investeren in kansengelijkheid

In kwetsbare wijken wordt extra geïnvesteerd door een rijke schooldag waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig hebben om de kansengelijkheid te bestrijden.

7. Thuiszitters

Het aantal onnodige thuiszitters moet naar nul. Elk kind moet een vorm van onderwijs aangeboden worden.

Natuurlijk mis ik ook nog dingen in het akkoord. Wat wordt er nu daadwerkelijk gedaan aan het lerarentekort? Hier is maar beperkt aandacht voor. Ook mis ik de specifieke begeleiding voor hoogbegaafden. Maar…. ik bekijk het positief. Er staan een aantal punten in het akkoord waar we zeker mee vooruit kunnen in het onderwijs.

Ik wens iedereen een mooi en leerzaam 2022!!!