Geplaatst op

Nieuw: Werkwoorden deel C!

Voor veel van jouw leerlingen is werkwoordspelling best lastig. Er zijn veel regels en daarnaast nog allerlei uitzonderingen op deze regels. Veel oefenen is dan belangrijk. Op deze manier slijpen je leerlingen de regels in. Om de leerlingen hierbij te helpen, hebben we een vervolg gemaakt op Werkwoorden A en Werkwoorden B.
In Werkwoorden C herhalen de leerlingen de belangrijkste onderdelen uit deel A en B. Dit zijn onderdelen, zoals enkelvoud, meervoud, tegenwoordige tijd, verleden tijd, sterke en zwakke voltooid deelwoorden, gebiedende wijs en infinitief.
Maak nu kennis met dit nieuwe deel om je leerlingen te helpen het juist schrijven van werkwoorden onder de knie te krijgen. Bestel nu een proefpakket met Werkwoorden A en B en Blokboek Ontleden en ontvang het nieuwe Werkwoorden deel C gratis.

Geplaatst op

Blokboek Verkeer in een nieuw jasje

Kinderen en verkeer is een combinatie die ouders en leerkrachten vaak zorgen baart. Je wilt dat leerlingen op een veilige manier deelnemen aan het verkeer, als fietser, voetganger en zelfstandig gebruiker van het openbaar vervoer. Met Blokboek Verkeer leren zij de verkeersregels en de betekenis van verkeersborden, die in elk deel overzichtelijk staan opgesomd, op hun duimpje kennen!

Blokboek Verkeer begint in groep 3 en loopt door tot en met groep 7; de groep waarin de meeste kinderen opgaan voor hun verkeersexamen. Elke deel is opgebouwd rond een zestal thema’s waarin verschillende verkeerssituatie aan bod komen. De opdrachten bestaan uit speelse, vriendelijke illustraties van verkeerssituaties met daarbij een korte tekst en een invul- of keuzemogelijkheid.
De handleiding bij elk Blokboek maakt de serie tot een bruikbare methode en is tevens het antwoordenboek.

Na het doorwerken van de Blokboeken met opdrachten en verkeerstoetsen zijn ze klaar voor het verkeersexamen.

Blokboek Verkeer is herzien en geactualiseerd. Vanaf nu verkrijgbaar.

Geplaatst op

Gratis preview Kerndoeltrainer Optellen & Aftrekken

Waar gaat het om bij rekenen? Het antwoord op die vraag lijkt kinderlijk eenvoudig; aantallen komen erbij of gaan eraf. Toch is het lastig om van concrete aantallen over te stappen naar abstracte cijfers. Dit moet stap voor stap gebeuren; eerst oefenen met hulpmaterialen, daarna gebruik maken van slimme strategieën en veel oefenen, zodat de basisbewerkingen geautomatiseerd worden. Uiteindelijk gaat het erom de handelingen snel uit te voeren, waardoor ingewikkelde berekeningen minder tijd zullen kosten.

De Kerndoeltrainer Optellen & Aftrekken richt zich op de basisbewerkingen van het rekenen en biedt afwisselende, betekenisvolle oefeningen. We hebben de kerndoelen 27, 29 en 30 uitgewerkt in een leerlijn met concrete leerdoelen die per deel worden aangeboden. Achterin elk deel staat een overzicht van de gehele leerlijn.

Als je in je groep rekening wilt houden met het persoonlijk niveau van de leerlingen, dan is de Kerndoeltrainer goed te gebruiken om extra te oefenen aan te bieden voor een specifiek leerprobleem. Elk deel behandelt een bepaald niveau van de leerlijn optellen en aftrekken en op basis van jouw analyses kun je gerichte oefeningen aanbieden die je leerling op dat moment nodig heeft.

Kerndoeltrainer Optellen & Aftrekken is verkrijgbaar vanaf juni 2019.  Bekijk nu alvast de gratis preview.

Geplaatst op

Laat je zien op de NOT 2019

Van 22 t/m 26 januari ben je weer van harte welkom in de stand van Kinheim tijdens de NOT in Utrecht. Zoals elke twee jaar bieden wij dan de gelegenheid om al onze materialen te bekijken en te beoordelen. Naast de vertrouwde Blokboeken kun je dan meteen kennismaken met onze nieuwe Kerndoeltrainer. En je kunt natuurlijk profiteren van de speciale beursaanbieding.

Om zeker te zijn van een toegangskaart kun je via Kinheim gratis kaarten bestellen. Klik hieronder op de knop en alles wijst zich van zelf. Graag tot ziens!

Inschrijven

Geplaatst op

Kerndoeltrainer Getallen & Getalrelaties

Individuele aandacht past goed bij het onderwijs van deze tijd. Onze visie is dat elke leerling zijn eigen leerbehoefte heeft en een persoonlijk leertraject wil volgen. Het kan zijn dat een leerling wel goed kan optellen, maar nog te weinig inzicht heeft in de getalstructuur. Of dat het automatiseren van de tafels goed gaat, maar dat de relatie met de deelsommen nog lastig te herkennen is.
Voor dit soort situaties is de Kerndoeltrainer ontwikkeld. We hebben gemerkt dat binnen het onderwijs de behoefte groot is aan een concrete uitwerking van de richtinggevende kerndoelen waarmee de leerling zich voorbereiden kan op de toekomst.

Samen met een aantal professionals uit het basisonderwijs hebben we de kerndoelen voor rekenen uitgewerkt in een zevental series. De eerste serie Getallen & Getalrelaties is inmiddels klaar. Voorjaar 2019 worden de series Optellen & Aftrekken en Vermenigvuldigen & Delen daaraan toegevoegd. Dit noemen wij de basisstof. Er wordt verder gewerkt aan Kerndoeltrainers rond breuken, procenten, geld, tabellen, meten en tijd.

Kerndoeltrainer Getallen & Getalrelaties
In je groep wil je rekening houden met het persoonlijke niveau van de leerlingen. En na een toets komen die verschillen extra naar boven drijven. De meeste leerlingen gaan goed mee, maar een enkele leerling vertoont uitval.
Kerndoeltrainer Getallen & Getalrelaties helpt je verder om de juiste oefening te vinden voor het specifieke probleem waarmee je leerling zit. Elk deel behandelt namelijk een bepaald niveau van de leerlijn getallen en getalrelaties en op basis van je analyses kun je gerichte oefeningen aanbieden die je leerling op dat moment nodig heeft. En heeft je leerling op verschillende onderdelen uitval? Geen probleem, want het maakt niet uit op welk niveau je leerling begint. Er kan daarnaast van leerprobleem naar leerprobleem gesprongen worden, want alle leerdoelen van de gehele leerlijn staan in elk deel overzichtelijk opgesomd.

Kerndoeltrainer Getallen & Getalrelaties biedt afwisselende, betekenisvolle oefeningen en sluit daarom goed aan op de leerbehoefte van jouw leerling.

Verkrijgbaar vanaf januari 2019

Geplaatst op

Zelfstandig Tafel Trainen B nu ook herzien

Zelfstandig Tafels Trainen B is vernieuwd en bevat honderden sommen uit de deeltafels t/m 10 om mee te oefenen.

Dit tweede deel uit de serie Zelfstandig Tafels Trainen sluit daarom goed aan bij deel A en omvat eveneens 32 pagina’s met op elke pagina twintig deeltafelsommen. In blokken van drie komen deeltafels in een logische volgorde aan bod. Na elk blok volgen steeds een paar herhalingspagina’s. Ook is er een resultatenlijst opgenomen waarin de kinderen kunnen aangeven hoe ze de pagina gemaakt hebben.

Door veel zelfstandig te oefenen, krijgt de leerling de deeltafels t/m 10 snel onder de knie!
Zelfstandig Tafels Trainen B is bedoeld voor leerlingen uit groep 5 en 6.

Bekijk & Bestel

Geplaatst op

Pien wil de wereld zien

De negen jaar oude Pien is tijdens de zomervakantie in Nederland komen wonen. Eerst woonde ze op Curaçao en dat beviel haar goed. Maar nu, na de verhuizing, moet ze wennen aan de nieuwe school en klasgenoten. Ze heeft last van heimwee en ze mist haar hondje Loekie, dat op Curaçao achterbleef.
Op haar eerste schooldag ontdekt Pien op het schoolplein de magie van de tapschoenen, waarmee ze kan reizen. Zo kan ze de hele wereld zien. Hoe dat precies zit…

Maar Pien wil de wereld zien is meer dan alleen een spannend verhaal. Bij elk hoofdstuk horen gevarieerde en uitdagende opdrachten die uitgaan van taxonomie van Bloom. Er zijn onderzoeksvragen over taal, cultuur en geschiedenis uit andere landen en door de diverse opdrachten worden de kinderen aangezet om verder na te denken en open te staan voor anderen. Hierbij maken ze gebruik van diverse bronnen (internet, filmpjes, atlassen) om antwoorden te vinden. Er wordt getekend en geknutseld en er wordt een beroep gedaan op de eigen fantasie. Soms telt de persoonlijke mening van de kinderen en mag er gediscussieerd worden. Ook zijn er opdrachten die aanzetten tot bewegen; de ene keer in de vorm van tapdans, een andere keer gaat het om een klimspel.
In deel 1  komen de volgende landen aan de orde: Curaçao, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Nederland. In het tweede deel  – dat medio januari 2019 verschijnt – zijn dat België, Marokko, Turkije, Rusland, Afghanistan, Syrië en China.

Pien wil de wereld zien is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 die extra uitdaging aankunnen en daarom speciaal geschikt voor de plusklas en verschijnt per 1 september 2018.

Bekijk de preview

Geplaatst op

Klokkijken & Kalender lezen is niet moeilijk

Overal zijn klokken en tijd is belangrijker dan ooit. Je kunt dan ook niet vroeg genoeg beginnen om de klok te kennen en de kalender te begrijpen. Dat is precies waar de serie Klokkijken & Kalender lezen voor bedoeld is.

In deze oefenboeken wordt op een leuke manier geoefend met de tijd zoals we die in het dagelijks leven tegenkomen.
De kinderen kunnen de uren, halve uren, kwartieren, minuten en seconden oefenen op analoge klokken en digitale klokken, maar maken ook kennis met allerlei aspecten rond het fenomeen tijd. Regelmatig komt tijdsbegrip en tijdsduur aan bod in de opdrachten, ze kunnen verbanden leggen met verschillende tijdseenheden en wordt er ingegaan op tijd in situaties die voor de kinderen herkenbaar zullen zijn.
De serie bestaat uit drie oefenboeken en is te gebruiken in groep 3 t/m 8. De opdrachten zijn afwisselend waardoor de kinderen gemotiveerd blijven om deze soms lastige stof te oefenen en te beheersen. De serie sluit goed aan op kerndoel 33.

Bekijk & Bestel Proefpakket Klokkijken & Kalender lezen.

Geplaatst op

Kinheim Digitaal wordt vernieuwd

Nog even geduld…

Kinheim Digitaal is op dit moment niet bereikbaar. Er wordt gewerkt aan een nieuw leerplatform dat medio 2018 beschikbaar komt.

Kinheim Digitaal

Met Kinheim Digitaal is het mogelijk om op tablet, laptop of PC te oefenen met taal en rekenen op school of thuis. Op deze vernieuwde, maar ook vertrouwde wijze, kan de leerling zelfstandig werken en worden de leerresultaten overzichtelijk bijgehouden. De digitale lessen kunnen naar de behoefte van de leerling ingepland worden, waardoor Kinheim Digitaal een persoonlijk leertraject wordt. Ook ideaal voor in de RT-praktijk.

Kinheim Digitaal omvat de vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie. De digitale lessen zijn bedoeld voor extra oefening of voor extra uitdaging en bieden een gevarieerd aantal verschillende werkvormen aan. De leerlingen kunnen in hun eigen tempo werken en dankzij de overzichtelijke vormgeving blijven de leerlingen gericht op hun taak.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.