Geplaatst op

Kerndoeltrainer Getallen & Getalrelaties

Individuele aandacht past goed bij het onderwijs van deze tijd. Onze visie is dat elke leerling zijn eigen leerbehoefte heeft en een persoonlijk leertraject wil volgen. Het kan zijn dat een leerling wel goed kan optellen, maar nog te weinig inzicht heeft in de getalstructuur. Of dat het automatiseren van de tafels goed gaat, maar dat de relatie met de deelsommen nog lastig te herkennen is.
Voor dit soort situaties is de Kerndoeltrainer ontwikkeld. We hebben gemerkt dat binnen het onderwijs de behoefte groot is aan een concrete uitwerking van de richtinggevende kerndoelen waarmee de leerling zich voorbereiden kan op de toekomst.

Samen met een aantal professionals uit het basisonderwijs hebben we de kerndoelen voor rekenen uitgewerkt in een zevental series. De eerste serie Getallen & Getalrelaties is inmiddels klaar. Voorjaar 2019 worden de series Optellen & Aftrekken en Vermenigvuldigen & Delen daaraan toegevoegd. Dit noemen wij de basisstof. Er wordt verder gewerkt aan Kerndoeltrainers rond breuken, procenten, geld, tabellen, meten en tijd.

Kerndoeltrainer Getallen & Getalrelaties
In je groep wil je rekening houden met het persoonlijke niveau van de leerlingen. En na een toets komen die verschillen extra naar boven drijven. De meeste leerlingen gaan goed mee, maar een enkele leerling vertoont uitval.
Kerndoeltrainer Getallen & Getalrelaties helpt je verder om de juiste oefening te vinden voor het specifieke probleem waarmee je leerling zit. Elk deel behandelt namelijk een bepaald niveau van de leerlijn getallen en getalrelaties en op basis van je analyses kun je gerichte oefeningen aanbieden die je leerling op dat moment nodig heeft. En heeft je leerling op verschillende onderdelen uitval? Geen probleem, want het maakt niet uit op welk niveau je leerling begint. Er kan daarnaast van leerprobleem naar leerprobleem gesprongen worden, want alle leerdoelen van de gehele leerlijn staan in elk deel overzichtelijk opgesomd.

Kerndoeltrainer Getallen & Getalrelaties biedt afwisselende, betekenisvolle oefeningen en sluit daarom goed aan op de leerbehoefte van jouw leerling.

Verkrijgbaar vanaf januari 2019