ONDERBOUWBOVENBOUWVOORTGEZET ONDERWIJSVOOR THUIS
Wiskunde voor de basisschool

Wiskunde voor de basisschool

Per set van 5
ISBN: 978-90-6052-354-4

Prijs: € 29,95

Maak uw keuze


Met Wiskunde voor de basisschool maken de leerlingen kennis met eenvoudige algebra en meetkunde. Uitdagend rekenen richting het Voortgezet Onderwijs!

 

Wiskunde  bestaat uit een groot aantal verschillende manieren van rekenen en meten. Het lijkt ingewikkeld en abstract, maar dankzij de heldere uitleg in dit werkboek kan wiskunde prima aangeboden worden op de basisschool. De onderwerpen worden per hoofdstuk aangeboden en beginnen met een korte uitleg. Daarna volgen een paar oefeningen.

 

In de eerste zes hoofdstukken staan de getallen en letters centraal. In de wiskunde heet deze manier van rekenen algebra. Het gaat hier om variabelen, vergelijkingen en verzamelingen. Ook komen de onderwerpen machtsverheffen en worteltrekken aan bod en wordt het assenstelsel aangestipt.
De laatste hoofdstukken gaan over meetkunde. De leerlingen leren hoe ze de omtrek en de oppervlakte van driehoeken, parallellogrammen, trapeziums en cirkels kunnen uitrekenen. Ook wordt ingegaan op het berekenen van de oppervlakte en inhoud van de kubus. Spiegelen is het laatste onderwerp.

In dit werkboek kan zelfstandig gewerkt worden, maar het is ook leuk om de oefeningen klassikaal aan te bieden. Leerlingen die vlot met hun taak klaar zijn, kunnen hiermee extra uitdaging krijgen.

 

Wiskunde voor de basisschool is geschikt voor leerlingen uit groep 7 en 8.

 

Voor de antwoorden is Wiskunde voor de basisschool Antwoorden beschikbaar.


< Terug