ONDERBOUWBOVENBOUWVOORTGEZET ONDERWIJSVOOR THUIS
Zelfstandig Rekenen 6

Zelfstandig Rekenen 6

Per set van 5
ISBN: 978-90-6052-142-7

Prijs: € 29,95

Maak uw keuze


Zelfstandig werken en zélf je opgaven nakijken: dat maakt Zelfstandig Rekenen voor de leerling heel aantrekkelijk! Met deze unieke, speelse werkvorm kan de leerling - los van leerkracht en groep – in zijn eigen tempo oefenen met rekenen en tafels. Door de oplopende moeilijkheidsgraad zijn ze zowel geschikt voor de leerling die extra uitdaging wil als voor de leerling die extra oefening kan gebruiken.

 

De opgaven in deze oefenboeken gaan vergezeld met grappige illustraties en zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd. Op elke bladzijde staat een vierkant met zestien tot twintig geruite vakken. In elk vak staat de opgave in het grijze ruitje en dienen de blanco ruitjes als antwoordmogelijkheid. De leerling zet een kruisje bij het antwoord van zijn keuze. Na het aankruisen van alle antwoorden legt hij het correctievel over het vierkant. Het correctievel heeft transparante, gekleurde ruitjes, waardoor de goede antwoorden als het ware dezelfde kleur krijgen. Dit maakt van nakijken een leuke klus en stimuleert om verder te gaan. Op de resultatenlijst achterin het boek kan de leerling zelf zijn scores bijhouden.

 

Het Correctievel wordt niet standaard bij elke set geleverd en moet u apart bestellen. Het Correctievel is bij elk deel uit de Zelfstandig Werken serie te gebruiken.
Bestel hier het Correctievel

 

Zelfstandig Rekenen 6 gaat weer een stapje verder dan de vorige delen! De opgaven over optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen zijn onderverdeeld in hoofdrekenen en cijferen. Er staan veel interessante opgaven in dit blokboek over breuken, lengtematen, oppervlaktematen, inhoudsmaten en gewichten. Door veel te herhalen leert de leerling hier goed mee te werken! Als extra stof krijgt de leerling te maken met sommen over tiendelige breuken; ook het gros en het dozijn worden behandeld.


< Terug