ONDERBOUWBOVENBOUWVOORTGEZET ONDERWIJSVOOR THUIS
Atlas Wereld

Atlas Wereld

Per stuk
ISBN: 978-90-6052-180-9

Prijs: € 19,50Natuurlijk staan er geografische kaarten in deze atlassen, maar ze zijn veel meer dan dat! De atlassen hebben drie doelen: het oefenen in het gebruik en lezen van kaarten en teksten, het inzicht krijgen in aardrijkskundige verschijnselen en het wekken van belangstelling voor verschillende culturen. Ieder hoofdstuk begint met een eenvoudige overzichtskaart met basistopografie, die in het bijbehorende Blokboek geoefend kan worden. Daarna wordt in makkelijk leesbare teksten uitleg gegeven over onderwerpen als klimaat, landschap, bodemgebruik, bevolking, geloof en bestaansmiddelen. De vele en fraaie kleurenfoto’s maken de atlassen heel aantrekkelijk om te lezen en te bekijken. Achterin elke atlas is een register met de namen van landen, plaatsen, rivieren, zeeën en gebergten opgenomen, met een verwijzing naar de kaartjes waarop deze te vinden zijn.

 

In Atlas Wereld wordt eerst elk werelddeel behandeld. Vervolgens wordt van ieder werelddeel een aantal belangrijke landen besproken. De teksten bij de werelddelen en landen bevatten veel relevante informatie, en gaan vergezeld van duidelijke foto’s. Uiteraard worden alle relevante aardrijkskundige begrippen besproken. Kaarten, teksten en benamingen zijn aangepast aan alle staatkundige veranderingen. Bij elke kaart worden kleine overzichten gegeven zoals de grootte van het land en het inwonertal.


< Terug